درباره ما

درباره ما

_

ما در مجتمع تبلیغات دارکوب، با بیش از سال سابقه، همواره سعی بر آن داشته ایم تا مشتریان پس از دریافت سفارش خود علاوه بر حس رضایت از محصول دریافتی، از این که دارکوب را برگزیده اند احساس رضایت کنند و ما را به دوستان خود پیشنهاد دهند. مشتریان ما کسانی هستند که همواره کیفیت را برای ادامه ی مسیر خود امری اجتناب ناپذیر می دانند. رمز محبوبیت دارکوب در یک جمله، احترام به مشتری و تلاش همه جانبه در رفع نیازهای اوست. بسیاری از مشتریان راضی دارکوب، مشتریان ناراضی از خدمات شرکتهای دیگر هستند،که خسته و ناامید دارکوب را انتخاب کرده اند و اکنون از انتخاب خود راضی اند. چرا که دارکوب با احترام تمام، نیازهای آنها را دریافته و برای آنها راه حلی منطقی ارائه میکند.

93%

طراحی داخلی

88%

دکوراسیون

94%

طراحی بیرونی

تیم ما

_

طراحان داخلی باید به منظور ایجاد محیط داخلی که کارآمد و ایمن هستند، بسیار ماهر باشند.

مارک اسمیت

طراح

جین مورفی

طراح

آماندا پترسون

طراح

ماریا براون

طراح

ما اجتماعی هستیم