چاپ تراکت آویز درب

تراکت آویز درب یا کارت آویز درب امروزه از اقلام تبلیغاتی پر مصرف به شمار می رود.
چاپ تراکت آویز درب اغلب بصورت چاپ افست انجام می شود.
و کارت آویز تبلیغاتی به وسیله غالب برش خورده و روی درب نصب می شود.
کارت اویز یا برگه آویز روی در برای کسب و کارهایی که با درب سر و کار دارند رواج بیشتری داشته و به برگه آویز تبلیغاتی ارزان هم معروف می باشند.