اسپیس فریم

سازه های نمایشگاهی با ایجاد فضای مناسب و کاربردی بسیار در برپایی نمایشگاه ها مهم و ضروری است.

برپایی غرفه های با اسپیس فریم، علاوه بر هزینه مقرون به صرفه، در ساخت سازه های نمایشگاهی بسیار موثر و سازنده است.