چاپ قالب دار

بعضی از محصولات برای جذب مشتری و زیبایی محصولاتی که ارائه می دهند نیاز به بسته بندی های خاص و متنوع هستند. که با استفاده از لیبل های قالب دار و یا بسته بندی قالب خاص می توان بسته بندی های خاص و متنوعی را تولید نمود. همچنین کارت ویزیت های قالب دار نوع دیگری از چاپ های قالب دار محسوب می شوند.