چاپ تیشرت از جمله فعالیت‌ها و مشاغلی است که در حوزه‌ی اقلام تبلیغاتی جای می‌گیرد و در سالیان اخیر به شکلی ويژه مورد توجه قرار گرفته است.

چاپ اختصاصی بر روی تیشرت در انواع سابلیمیشن، سیلک، دوخت و… امکان پذیر است