چاپ بروشور جزء جدایی ناپذیر از ابزار بازاریابی است علیرغم محبوبیت محصولات تبلیغی روز افزون که امروزه وجود دارد. بروشوری که به خوبی طراحی و چاپ شود بسیار مورد توجه قرار می گیرد نه تنها برای جلوه های بصری فریبنده است بلکه اطلاعات به طور ویژه برجسته می کند.

بروشور معمولا شامل 3 لت باجنس ورق‌های متفاوت است و هر شرکتی سعی می‌کند تا طراحی منحصر به فرد خود را داشته باشد.