پوشه های تبلیغاتی به عنوان نمادی از شرکت شما و در واقع به عنوان یک بیلبورد تبلیغاتی برای شرکت شما می باشد.

که در انواع جنس های الیافی، کاغذی، پلاستیکی و … و در سایزهای مختلف قابل تولید هستند.