هدیه تبلیغاتی یکی از عوامل مهم در تبلیغات است که اگر هدایای تبلیغاتی به درستی انتخاب شود، عامل مهمی در به خاطر سپردن محصول یا خدمات شما می باشد و نیز باعث ایجاد رابطه پایدار بین طرفین ( هدیه گیرنده  و هدیه دهنده ) می شود.

هدایای تبلیغاتی چرم از پرمخاطب ترین هدایا بوده که شامل کیف های پول مردانه و زنانه و انواع کیف های اداری و همچنین جلدهای مدارک می باشد.