تبلیغات راهی است که هر کسب و کاری برای پیشرفت، باید از آن استفاده کند. اما این مسیری پر پیچ و خم است که نمی توان به این سادگی ها از آن عبور کرد. اهمیت مشاوره تبلیغات به قدری است که در صورتی که مشاوری در تبلیغات همراه کسب و کار نباشد، ممکن است علاوه بر صرف هزینه، تبلیغات به راهی برای کاهش نرخ نفوذ برند در جامعه بدل شود.

ما در دارکوب با مشاوره های کلیدی و رصد بازار هدف سعی بر آن داریم تا با کمترین هزینه بیشترین اهداف تیک بخورد.