ساک دستی یک ابزار کلیدی و ضروری در خرید بوده و دارای اهمیت ویژه ای است. ساک دستی باید به صورت منحصر به فرد طراحی شود و متناسب با کسب و کار موردنظر در اختیار مشتریان هدف قرار گیرد.

این نوع ساک دستی از کاغذ ساخته می شود. و در انواع گلاسه و سلفون و کرافت موجود می باشد. بیشترین کاربرد ساک دستی کاغذی، خرید و بسته بندی است. رایج ترین نوع ساک دستی کاغذی، ساک دستی کرافت است که از کاغذ کرافت در ساخت آن استفاده می شود.