کسب و کارها در پایان سال با برنامه‌ریزی برای چاپ سررسید، فرصت مهمی را برای برقراری ارتباط مجدد با مشتریان خود فراهم می‌کنند. درحقیقت، سررسید یا سالنامه یکی از بهترین شیوه‌های تبلیغات چاپی است که اثری ماندگار بر ذهن مخاطب می‌گذارد. افراد برای نوشتن آرزوها، خاطره‌ها و کارهای روزانه خود از سررسید استفاده می‌کنند و آن حداقل برای یک سال نزدشان نگه می‌دارند. از اینکه سالنامه ضرورتی مهم برای برندینگ است شکی نیست!