کاربرد خودکار تبلیغاتی ساده اما کاربردی است که ممکن است چندان هم هدیه ساده‌ای نباشد! کاربرد خودکار تبلیغاتی جزو پر کاربردترین هدیه‌های تبلیغاتی محسوب می‌شود و کسب و کارهای زیادی برای تبلیغات از آن استفاده می‌کنند. به طور کلی هدیه تبلیغاتی مزایای بسیاری نسبت به سایر روش‌ها دارد؛ برند شما به مشتری‌های احتمالی معرفی می‌شود. ارائه هدیه تبلیغاتی کاربردی باعث برندسازی در ذهن مشتریان می‌گردد.