امروزه تبلیغات به عنوان عنصر اصلی در آگاهی، ترغیب و یادآوری مشتریان نسبت به محصولات، برندها و شرکت ها شناخته می شوند. در میان انواع تبلیغات ( رسانه ای، محیطی، چاپی و … ) کماکان تیزرهای تبلیغاتی که زیر مجموعه تبلیغات رسانه ای می باشند با داشتن سناریوی حرفه ای و مناسب بیشترین و بهترین تاثیر گذاری را روی مخاطبین البته بسته به نوع محصول ( مصرفی و صنعتی) می گذارند. مجتمع تبلیغات دارکوب با دارا بودن تیمی قدرتمند و تجهیزات حرفه ای، جایگاه تحقق انتظارات شما خواهد بود.