عامل تولید کننده نور در تابلو نئونی ، گاز نئون بوده که گازی بی رنگ است و در اثر تخلیه الکتریکی نور قرمز ایجاد می‌کند ولی با ترکیب این گاز با فلوئور رنگ‌های دیگری ایجاد می‌شود.

این تابلو نسبت به انواع دیگر تابلو‌های تبلیغاتی و طراحی تابلو مغازه قیمت مناسب‌تری دارد و در مدل‌های مختلفی قابل طراحی می باشد.