تابلو ال ای دی روان امروزه پیشرفته ترین مدل تابلو های تبلیغاتی را تشکیل می دهند. تابلو ال ای دی روان از دیود های نوری ای ساخته شده اند که بنا بر مورد استفاده از رنگ های مختلف برای نور دهی استفاده می کندد.

مدل آرجی بی و فول کالر آن تمام رنگ ها رادر خود جای داده اند.تابلو های ال ای دی روان از دیتاهایی طبعیت می کنند که با برنامه نویسی به مادر برد منطقل می شوند و در صورت نیاز به کم و زیاد کردن ولتاژ باعث به وجود آمدن اشکال مورد نظر در تابلو می شوند.