بطری های محصولات در بازار امروز از مهم ترین ارکان تبلیغاتی هر شرکت تولیدی می باشد. زیرا داشتن بطری خاص و با کیفیت موجب ترغیب مشتری به خرید محصول خواهد شد.