تابلوهای رومیزی با چاپ اختصاصی یکی از هدایای مفید و مقرون به صرفه می باشد که برای هدایا و یا تبلیغاتی می توان از آن استفاده نمود.

تابلوهای سابلیمیشن در انواع آلومینیومی، شیشه ای، چوبی و… موجود می باشد