نمونه برخی از طراحی های تخصصی لوگوهای نوشتاری و لوگوتایپ، توسط استودیو طراحی گرافیک دارکوب