افتتاحیه شرکت ها و مجموعه های کوچک و بزرگ یکی از هم ترین اقدامات برای معرفی اولیه مجموعه به مخاطبین می باشد.

مجتمع تبلیغات دارکوب با در اختیار داشتن تیم کامل اجرایی از جمله: گروه موسیقی، تیم فیلمبرداری و عکاسی، آتش بازی، بادکنک آرایی، مجری های برتر سطح کشور، انتظامات سالن، پذیرایی، سیستم صوت و نور، برنامه ریزی و کنداکتور حرفه ای و … آماده همکاری با کلیه ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد.